Tuesday, 9 October 2018Homework for next Monday 15th October: 
               Write a text introducing a classmate.
               Escribe un texto presentando a un compañero